luni, 11 iunie 2012

Fabrica de rulmenţi Alexandria

,,Pe data de 1 aprilie 1971 se înfiinţează, în cadrul Grupului de uzine pentru fabricaţia de rulmenţi Braşov, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, Fabrica de rulmenţi Alexandria, cu sediul în oraşul Alexandria, judeţul Teleorman, care va avea ca obiect fabricarea de rulmenţi.
Fabrica de rulmenţi Alexandria se organizează şi va funcţiona potrivit prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat”.

Sursa : Hotărîre nr. 280 din 23 martie 1971 privind înfiinţarea Fabricii de rulmenţi Alexandria în cadrul Grupului de uzine pentru fabricaţia de rulmenţi Braşov, în ,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”, 1971, nr. 39, p. 3.