joi, 24 mai 2012

Productora Mexicana de Farmacos S.A.

În cele mai multe cazuri când statul român comunist era implicat în crearea de societăţi comerciale mixte în străinătate sau în ţara, partea română era reprezentată printr-una sau mai multe întreprinderi. Am găsit de curând şi un caz aparte, în care o centrală industrială era participantă la crearea unei societăţi comerciale mixte. Este vorba de Centrala industrială de medicamente, cosmetice, coloranţi şi lacuri, cu sediul în Bucureşti şi aflată în subordinea Ministerului Industriei Chimice. Centrala industrială participa împreună cu Nacional Financiera, Banca Naţională a Mexicului, Banca Naţională de Comerţ, firma Polibasicos S.A. şi Pennwalt Del Pacifico S.A. la crearea, în Statele Unite Mexicane, a unei societăţi anonime mixte cu capital variabil numită Productora Mexicana de Farmacos S.A. Firma creată în 1980 avea sediul în oraşul El Salto, din statul mexican Jalisco şi avea ca obiect de activitate producerea şi comercializarea vitaminei C !
Un alt aspect interesant este şi cota de participare centralei industriale româneşti la capitalul societăţii înfiinţate : era de doar 16 % ! Spun ,,doar”, fiindcă în general era stabilită o cotă de 49% pentru partea română într-o societate comercială mixtă în afara graniţelor R.S.R. şi de 51%, când societatea comercială mixtă era înfiinţată în ţară. Poate că şi în aceste condiţii era avantajos pentru statul român, oricum de partea mexicană erau 5 instituţii implicate, trei dintre ele bănci, ceea ce ne spune deja câte ceva despre oportunitatea şi rentabilitatea colaborării mexicano-române în acest caz.

Sursa : D.C.S. nr. 11 din 21 ianuarie 1980, în ,,Buletinul Oficial al R.S.R.”, nr. 12, 9 februarie 1980.