joi, 3 mai 2012

Producţia de energie electrică (1960-1980)

Producţia de energie electrică (mil. kWh)
                               1960     1965     1970   1975     1980
Termocentrale 7253    16210  32315  45009  54849
Hidrocentrale    397      1005    2773    8711    12637

Puterea instalată a grupurilor electrogene (mii kW)
                               1960     1965     1970   1975     1980
Termocentrale 1569    2797    6146    8945    12654             
Hidrocentrale    210      461      1200    2632     3455

În 1960, energia electrică produsă prin intermediul termocentralelor era de 18,26 ori mai importantă cantitativ decât cea realizată în hidrocentrale. Treptat, în intervalul 1960-1980 această diferenţă s-a micşorat, cu salturi importante în 1970, când diferenţa era de 11,65 de ori şi în 1975, când se înregistra o diferenţă de 5,16 ori în favoare energiei electrice produsă în termocentrale (de 4,34 ori în 1980).
Din datele furnizate pentru puterea instalată a grupurilor electrogene (producătoare de energie electrică), rezultă că diferenţa era în 1960 de 7,47 de ori în favoarea termocentralelor, iar în 1980, diferenţa aceasta se înjumătăţise la de 3,66 ori.  

Notă : Datele statistice trebuie întotdeauna tratate cu precauţie, iar pentru perioada comunistă cu atât mai mult. Prelucrarea datelor îmi aparţine.
Sursa pentru date : Direcţia Centrală de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1981, Bucureşti, 1981, p. 204.