luni, 7 mai 2012

Producţia conservelor alimentare în perioada 1950-1980

Întreprinderile de conserve (de carne, peşte, legume, fructe) fac parte din industria alimentară. Având ca sursă Anuarul Statistic din 1981, am să arăt pentru intervalul de timp 1950-1980, care era producţia în mii tone din fiecare din tipurile de conserve enumerate.
                                      1950    1955    1960    1965    1970    1975    1980
Conserve de carne       2          5          11        13        39        47        77
Conserve de peşte       0,8       3          1            5          14        20        25
Conserve de legume    7          22        34        99        172      294      345
Conserve de fructe      27        64        41        78        114      161      195
Evoluţia producţiei la tipurile de conserve enumerate este crescătoare cu excepţia fluctuaţiei din 1960 pentru conservele de peşte şi cele de fructe (pentru anii prezentaţi). Pentru conservele de carne merită remarcată perioada 1965-1970 când producţia s-a triplat. Dintre toate tipurile de conserve, producţia celor de legume a înregistrat creşterile cele mai mari, iar cele de peşte pe cele mai mici. De exemplu, producţia conservelor de legume s-a triplat aproape în intervalul de timp 1960-1965, şi atinge valori ridicate în anii următori, în 1980 înregistrându-se 345 mii tone de conserve de legume produse la întreprinderile din ţară.

Notă : Datele statistice trebuie întotdeauna tratate cu precauţie, iar pentru perioada comunistă cu atât mai mult. Prelucrarea datelor îmi aparţine.
[1] Sursa pentru date : Direcţia Centrală de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1981, Bucureşti, 1981, p. 198-199.