sâmbătă, 5 mai 2012

Numărul mediu de personal muncitor din industria grea - 1980

Am să folosesc date [1] numai pentru industria grea (şi doar ramurile industriale : metalurgie feroasă şi neferoasă – inclusiv extracţia metalelor corespunzătoare, ceea ce evident că ridică mult numărul mediu final înregistrat în aceste ramuri industriale -, construcţii de maşini şi prelucrarea metalelor şi industria chimică).
Cel mai mare număr mediu de personal muncitor în industria metalurgică feroasă a fost înregistrat în judeţul Galaţi, 25834, iar cel mai mic în judeţul Călăraşi, doar 4; în judeţul Vaslui nu existau date pentru această ramură industrială (nu existau întreprinderi metalurgice feroase sau exploatări miniere în acest domeniu). În ramura industrială a metalurgiei neferoase a fost înregistrat un număr de 23528 muncitori în judeţul Maramureş, cu mult mai mare decât în restul judeţelor, în această ramură. În industria construcţiilor de maşini şi prelucrarea metalelor majoritatea judeţelor aveau un număr mediu de personal muncitor de ordinul zecilor de mii. Excepţii au fost înregistrate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Călăraşi, Ialomiţa (1591, adică judeţul cu cel mai mic număr mediu de muncitori în această ramură industrială din întreaga ţară), Sălaj, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea. La polul opus se situau municipiul Bucureşti (111644, cel mai mare număr mediu de muncitori pe ţară, în ramura industrială menţionată), judeţul Braşov şi Prahova. În industria chimică, o altă ramură industrială grea, judeţul Braşov avea 17076 de muncitori, număr mediu în anul 1980, iar Sălajul era codaş în acest domeniu cu doar 42. Numărul mediu total de personal muncitor pe ramuri industriale grele era în 1980 repartizat astfel : în industria metalurgică feroasă 130747, în industria metalurgică neferoasă 79333, în industria construcţiilor de maşini şi prelucrarea metalelor 1185952, iar în industria chimică 224523.

Notă : Datele statistice trebuie întotdeauna tratate cu precauţie, iar pentru perioada comunistă cu atât mai mult. Prelucrarea datelor îmi aparţine.
[1] Sursa pentru date : Direcţia Centrală de Statistică, Anuarul Statistic al Republicii Socialiste România 1981, Bucureşti, 1981, p. 208-209.