vineri, 11 mai 2012

Mine, Petrol şi Gaze

,,Mine, Petrol şi Gaze” era o revistă, organ al Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi al Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor din Republica Socialistă România ce a apărut sub acest nume între anii 1974 şi 1990, anterior sub numele ,,Revista minelor” (din 1950), nume la care a revenit din 1990 [1]. Revista conţine numeroase articole interesante pentru domeniile industriei extractive şi nu numai şi conţine şi alte rubrici (recenzii, ultimele informaţii în domeniul cercetării, producţiei). În paginile revistei îşi găsesc locul şi numeroase reclame la întreprinderile din perioada comunistă cu descrieri ale activităţii desfăşurate, enumerări de produse realizate şi altele menţiuni.
Coperta numărului 9