luni, 28 mai 2012

Întrecerea socialistă din 1974 : ,,cincinalul înainte de termen”

În anul 1974, mai multe întreprinderi industriale şi-au propus anumite obiective, în principal legate de creşterea productivităţii, pentru a îndeplini şi depăşi sarcinile de plan trasate pentru anul menţionat şi în speranţa că astfel obiectivele trasate pentru cincinal se vor realiza în doar patru ani. Iată câteva exemple de unităţi industriale şi obiectivele lor în 1974 :
Combinatul siderurgic Hunedoara şi-a propus să depăşească sarcinile de plan pe 1974 cu 6000 tone de cocs metalurgic, 15000 tone de fontă, 20000 tone oţel, tot atâtea de laminate şi 500 de tone de piese de schimb. Alte obiective vizau diversificarea producţiei, creşterea productivităţii muncii cu minimum 1000 lei pe salariat faţă de cât s-a prevăzut, economisirea de cocs metalurgic (2000 tone), metal (4000 de tone), materiale refractare (500 de tone), combustibil (20000 de tone), realizarea peste plan a 40 milioane de lei din vânzarea mărfii şi a încă 10 milioane lei din export.
Întreprinderea ,,Automatica” Bucureşti şi-a propus şi ea diversificarea gamei de produse realizate, creşterea productivităţii cu 1% faţă de plan, reducerea cheltuielilor materiale planificate, depăşirea beneficiului planificat cu 2%.
Întreprinderile electrocentrale Craiova se înscriau şi ele pe linia economisirii de materii prime (17 milioane metri cubi de gaze naturale, 10000 tone de combustibil), a eficientizării producţiei de energie electrică (reducerea consumului tehnologic – pe lângă faptul că produce energie electrică, o centrală electrică ca orice uzină consumă la rândul ei energie electrică pentru a funcţiona; raţionalizarea iluminatului şi a consumului pentru activităţi auxiliare). Tot la uzinele de producere a energiei electrice din Craiova se dorea şi realizarea unor piese de schimb pentru a reduce necesarul din import, darea în funcţiune a grupului energetic trei de 50 MW de la termocentrala Govora cu 30 de zile mai devreme faţă de termenul prevăzut în plan, şi altele.
Din cele trei exemple se detaşează cu uşurinţă un model : multe dintre obiectivele propuse în întrecerea socialistă din 1974 aveau ca ţintă depăşirea obiectivelor stabilite prin planul de stat în principal în ceea ce priveşte productivitatea (creşterea cantităţii fabricate din unele produse industriale), reducerea consumului de materii prime, reducerea pierderilor, creşterea valorică a producţiei şi realizarea mai rapidă a unor investitiţii.
Sursa pentru cele trei exemple : ,,Viaţa economică”, anul XII, 1974, nr. 3, p. 3-5.