sâmbătă, 12 mai 2012

Combinatul minier ,,Suceava”

Combinatul minier ,,Suceava” era format din mai multe unităţi industriale : mine de exploatare a minereurilor în diferite locaţii, uzine de preparare a minereurilor (unde se realizau diferite activităţi precum sortarea de minereuri, spălarea, îmbunătăţirea lor etc.), un laborator (dotat cu echipament pentru a realiza diferite analize miniere), un atelier mecanic (destinat a produce diferite produse pentru buna funcţionare a întregului combinat). Trebuie să ne gândim la Combinatul minier ,,Suceava” din Gura Humorului, judeţul Suceava, ca la o centrală industrială, în sensul că era formată din mai multe unităţi industriale care făceau parte din combinat şi care erau răspândite în întreg judeţul, şi nu se aflau toate la Gura Humorului. Alte combinate sunt şi ele formate din mai multe unităţi industriale componente, dar se află pe acelaşi amplasament, altele pot avea secţii productive şi în alte locaţii [1]. Revenind la Combinatul minier ,,Suceava”, să spunem că în cadrul combinatului rezultau mai multe produse (materii prime, produse semifinite şi finite) : pirită cupriferă, minereu complex, baritină bulgări, minereuri de mangan (în mine), concentrat cupros, concentrat colectiv plumbo-zincos, pirită flotată, baritină flotată, bioxid de mangan artificial, sulfat de mangan (în uzinele de preparare), se realizau analize la diferite eşantioane de minereu pentru determinarea conţinutului de util, analize chimice asupra diferitelor elemente chimice, alte tipuri de analize fizice şi chimice, calitative şi cantitative (în laboratul central), se producea echipament metalic pentru susţinerea lucrărilor miniere orizontale, verticale şi înclinate, dar şi pentru susţinerea abatajelor în minele de minereuri, se executau reparaţii la utilaj minier şi piese de schimb [2].  

[1] Un alt exemplu asemănător este cazul unei întreprinderi miniere cu sediul într-o anumită localitate, care poate fi formată din mai multe mine răspândite în diverse localităţi. Mai departe în circuitul economic al subordonării, mai multe întreprinderi miniere pot fi incluse într-o centrală industrială.
[2] ,,Revista minelor”, 1974, nr. 4, coperta 4.