duminică, 13 mai 2012

Centrala minereurilor şi metalurgiei neferoase Baia Mare

Subordonată economic Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei, Centrala minereurilor şi metalurgiei neferoase Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, avea la rândul ei în subordine mai multe exploatări miniere (E.M.) precum Baia Sprie, Săsar şi alte unităţi industriale. Centrala amintită, numită ,,cea mai mare unitate de minereuri din ţară” [1], extrăgea şi prelucra minereuri complexe, cuprifere şi aurifere, resurse minerale folosite pe mai departe în principal în fabricile şi uzinele industriei metalurgice neferoase. Tot prin intermediul centralei din Baia Mare se puteau achiziţiona concentrate cuprifere, plumbo-zincoase, de plumb, zinc, pirită, de pirită auriferă şi nămol aurifer [2].   

[1][2] ,,Mine, Petrol şi Gaze”, 1974, octombrie, nr. 9, coperta 4.