miercuri, 9 mai 2012

Centrala Materialelor de Construcţii – 1974

În 1974, Centrala Materialelor de Construcţii (C.M.C.) cu sediul din Bucureşti şi subordonată Ministerului Exploatării Forestiere şi Materialelor de Construcţii (M.E.F.M.C.), oferea următoarele tipuri de produse : elemente prefabricate din beton, materiale de zidărie şi materiale de izolaţie şi finisaj. Din rândul elementelor prefabricate din beton amintesc : grinzi principale transversale şi longitudinale, chesoane drepte şi curbe din beton armat sau beton precomprimat pentru hale industriale şi similare, panouri agrozootehnice, stâlpi pentru liniile electrice aeriene, reţele telefonice şi de radioficare, tuburi din beton precomprimat. Ca exemple pentru materialele de zidărie comercializate precizez : blocuri de zidărie şi plăci termoizolatoare, din beton celular autoclavizat, blocuri ceramice de zidărie, blocuri de zidărie cu agregate uşoare. Materialele de izolaţie şi finisaj oferite de Centrala Materialelor de Construcţii erau : produsele din marmură, plăci ceramice glazurate ,,Cesarom”, tapete semilavabile producţie I.M.C. Turda, covoare şi machete fonoizolatoare din p.v.c. dublustart, produse la Întreprinderea ,,Izolatorul” din Bucureşti. Toate aceste produse puteau fi achiziţionate şi de la întreprinderile producătoare, rolul C.M.C. fiind de a centraliza oferta de produse pentru a onora eventuale comenzi, de a găsi clienţi pentru produsele diferitelor unităţi industriale care făceau parte din centrală (printre alte atribuţii).  
 
Sursa : ,,Viaţa economică”, supliment, anul VI, 1974, numărul 6, p. 7.