vineri, 6 aprilie 2012

Denumiri de întreprinderi schimbate în R.P.R. la moartea lui Stalin

La 5 martie 1953 murea Iosif Vissarionovici Stalin. Pentru statele comuniste aflate în sfera de influenţă a U.R.S.S., era un bun prilej pentru a-şi arăta recunoştinţa (ideologică) faţă de Stalin şi implicit faţă de sovietici. În R.P.R., regiunea Braşov purta deja numele ,,Stalin”, la fel şi oraşul Braşov [1]. Era un oraş şi o regiune cu o industrie dezvoltată şi deci era decizia cea mai bună pentru liderii comunişti români de a onora, în timpul vieţii, memoria lui Stalin, promotor al industrializării forţate (industrializarea era şi unul dintre pilonii de baza ai ideologiei şi economiei comuniste). Avea să se revină la denumirea de Braşov în 1960 [2]. Tot la nivel propagandistic se înscria şi o altă măsură, de la sfârşitul lunii martie a aceluiaşi an 1953, care de data aceasta încerca să păstreze memoria lui Stalin. Prin măsura luată, s-a hotărât ca două întreprinderi industriale să aibă denumiri modificate : Combinatul Poligrafic ,,Casa Scînteii” din Bucureşti şi Combinatul Chimic din regiunea Stalin care adăugau la denumirea lor, şi ,,I.V. Stalin”. Un act legislativ a stabilit această schimbare. Redau numele său întreg, fiindcă este ilustrativ : ,,Hotărîrea nr. 757 a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român şi a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române cu privire la eternizarea memoriei tovarăşului I.V. Stalin” [3]. Măsura luată prin actul legislativ menţionat era precedată de următoarea formulare : ,,Să se satisfacă dorinţa exprimată de oamenii muncii dela întreprinderile Combinatul Poligrafic «Casa Scînteii» şi Noile Uzine Chimice din Regiunea Stalin ca aceste întreprinderi să poarte numele lui I.V. Stalin” [3]. Justificarea prezentată trebuie tratată cu precauţie, mai degrabă era o formulare standard (diplomatică, de stat comunist satelit al U.R.S.S.), folosită de factorul legislativ al acelei epoci [4].  
 
[3] Hotărîrea nr. 757/30 martie 1953, în Colecţie de legi, decrete, hotărîri şi dispoziţii, 1953 : 1 martie-30 aprilie, Bucureşti, 1953, p. 284.
[4] O altă denumire de întreprindere schimbată tot prin propunerile venite de la muncitori (dar şi trecute prin cenzură) a fost : Termocentrala ,,Steaua Roşie” Sîngeorgiul
de Pădure (document de arhivă semnat de Comitetul de partid regional al Regiunii Autonomă Maghiară, Secţia Propagandă şi Agitaţie, 1954, vizualizabil aici pe sait
http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2009/05/termocentrala-sangeorgiul-de-padure.html).