joi, 8 martie 2012

Lista unităţilor din subordinea directă a Ministerului Minelor - 1981

I. Centrale industriale şi unităţi asimilate acestora :
Centrala minereurilor Baia Mare
Centrala minereurilor Deva
Centrala sării şi nemetaliferelor Bucureşti
Combinatul minier Valea Jiului
Combinatul minier Oltenia
Combinatul minier Ploieşti
II. Unităţi de cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi de proiectare
Centrul de cercetării pentru securitate minieră Petroşani
III. Alte unităţi
Întreprinderea metalelor rare Bucureşti
Trsutul de construcţii şi montaje miniere Bucureşti
Întreprinderea de cooperare economică cu străinătatea în domeniul industriei miniere şi geologiei – GEOMIN
Centrul special de perfecţionare a cadrelor
Oficiul de informare documentară pentru industria minieră
              
Sursa : D.C.S. 269/08.09.1981 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Minelor, în Colecţia de legi şi decrete, vol. III, Consiliul de Stat, Bucureşti, 1981, p. 632.