sâmbătă, 3 martie 2012

Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău

,,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
Art.1.- Pe data de 1 ianuarie 1986 se înfiinţează Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, în subordinea Centralei industriale de utilaj metalurgic şi de construcţii Iaşi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Utilaj Greu, avînd ca obiect de activitate fabricarea de maşini şi utilaje pentru industria metalurgică, piese de schimb şi piese forjate.
Întreprinderea de utilaj metalurgic Buzău se înfiinţează prin reorganizarea Fabricii de utilaj metalurgic, din structura de producţie a Întreprinderii de utilaj tehnologic Buzău, a cărei activitate s-a dezvoltat ca urmare a realizării obiectivului de investiţii aprobat prin Decretul nr.321/1976.
[...]
Art.6.- Întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău trece, din subordinea Centralei industriale de utilaj metalurgic şi de construcţii Iaşi, în subordinea Centralei industriale de utilaj chimic şi alimentar Bucureşti, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei de Utilaj Greu, avînd ca obiect de activitate fabricarea de maşini şi utilaje tehnologice pentru industria chimică şi piese de schimb.
[...]”.

Sursa : Decretul Consiliului de Stat nr. 21 din 21 ianuarie 1986 privind înfiinţarea Întreprinderii de utilaj metalurgic Buzău, în Colecţia de legi şi decrete, Consiliul de Stat, Bucureşti, 1986, vol. I, p. 44-45.