marți, 6 martie 2012

Întreprinderea de construcţii navale Constanţa

,,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
 Art.1.- Pe data de 1 mai 1984 se înfiinţează Întreprinderea de construcţii navale Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, în subordinea Centralei industriale navale Galaţi, de sub îndrumarea şi controlul Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, avînd ca obiect de activitate construcţiile şi reparaţiile de nave de mare tonaj, inclusiv nave speciale, precum şi altor tipuri care se înscriu în performanţele tehnologice ale capacităţilor de producţie aprobate.
Întreprinderea de construcţii navale Constanţa se înfiinţează prin comasarea Şantierului naval Constanţa cu Şantierul naval «2 Mai» Mangalia, din subordinea Centralei industriale navale Galaţi, care se desfiinţează.
[...]”.

Sursa : D.C.S. 152/07.05.1984 privind înfiinţarea Întreprinderii de construcţii navale Constanţa, în Colecţia de legi şi decrete, vol. II, Consiliul de Stat, Bucureşti, 1984, p.187-188.