duminică, 11 martie 2012

Cărţi poştale - 1

Cartea poştală : un produs tipărit la o întreprindere poligrafică pentru a fi vândut de o anumită editură sau pentru a promova o anumită instituţie (evident, şi în alte scopuri); exemplificări din comunism. 

Cartea poştală din perioada comunistă nu este sensibil diferită ca mod de prezentare faţă de cea actuală : este o bucată de carton lucioasă sau nu, cu o faţă în alb-negru sau colorată, pe care putem întâlni una sau mai multe imagini cu un subiect variat, iar pe spate întâlnim denumirea cărţii poştale (eventual o traducere a acesteia în rusă, franceză şi în alte limbi străine de intensă circulaţie pentru acea perioadă), numele întreprinderii poligrafice (însoţit sau nu de marca fabricii) unde a fost realizată şi numele instituţiei ce o pune în vânzare (putea fi inclusiv editură, poate cea mai întâlnită fiind Editura Meridiane), o linie care împărţea spatele cărţii poştale în două, în stânga pentru datele expeditorului, iar în dreapta pentru cele ale destinatarului, în partea dreaptă sus un chenar pentru aplicarea de timbre; se mai menţiona preţul cărţii poştale şi uneori creditul fotografic pentru imaginea de pe cartea poştală. Designul cărţi poştale a variat, dar în general a păstrat datele menţionate. 

Dimensiunile unei cărţi poştale variau mult (singura constantă pare a fi diferenţa dintre lungime şi lăţime, în general de 4 centimetri). Cel mai frecvent preţ pentru o carte poştală era de 1,50 lei, dar putea fi întâlnită şi la un preţ de 1,90 lei sau chiar 2,50 lei (ca pentru cartea poştală cu o parte pliabilă prezentată aici, ceva mai jos).
  
Carte poştală tipărită la Întreprinderea poligrafică Sibiu pentru Editura Sport-Turism
Venus – Hotel Egreta


 Carte poştală tipărită la Întreprinderea poligrafică ,,Arta Grafică” pentru Editura Meridiane
Predeal – Hotel ,,Cioplea”


Carte poştală (cu o parte pliabilă) tipărită la Întreprinderea poligrafică ,,Bucureştii-Noi” pentru COOP
Hanul ,,Şurianul”, Şibot, judeţul Alba


Carte poştală tipărită la Întreprinderea poligrafică ,,Filaret” pentru OSETCM
Amara – vederi din staţiune


Sursa pentru imagini : Colecţia personală VM.