sâmbătă, 21 ianuarie 2012

Stabilirea unei zile nelucrătoare - 1973

,,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :

Art. 1. Se stabileşte ca ziua de 31 decembrie 1973 să fie zi nelucrătoare.
În compensarea timpului nelucrat în ziua de 31 decembrie 1973, persoanele încadrate în muncă vor lucra pentru recuperare în ziua de 23 decembrie 1973.
Art. 2. Prezentul decret nu se aplică unităţilor productive în care se desfăşoară proces continuu de muncă, precum şi tuturor locurilor de muncă unde persoanele încadrate în muncă, prin natura serviciului, nu au ziua de duminică stabilită ca zi de repaus.
Art. 3. Ministerele, celelalte organe centrale, conitetele executive ale consiliilor populare vor stabili programe speciale petnru unităţile comerciale, de transporturi publice şi alte asemenea unităţi, care să asigure servirea populaţiei în zilele de 23, 30 şi 31 decembrie 1973”.

Sursa : Decretul nr. 672 din 20 decembrie 1973 privind stabilirea zilei de 31 decembrie 1973 ca zi nelucrătoare, ,,Buletinul Oficial” nr.203 din 21 decembrie 1973.