miercuri, 11 ianuarie 2012

Plăci muzicale

Plăcile muzicale ce puteau fi ascultate la pick-up (se pot nominaliza mai multe astfel de produse româneşti, unul dintre ele ar putea fi radioreceptorul cu pick-up încorporat ,,Pacific”, realizat în Iaşi la Întreprinderea ,,Tehnoton”) erau însoţite de o copertă pătrată cu una din laturi deschisă pentru acces uşor la placă (mai era învelită şi într-o folie). Pe această copertă se aflau mai multe elemente. Astfel, la fel ca şi pentru cărţi, exista o căsută de identificare a respectivului produs. Ea conţinea de obicei următoarele elemente : numele redactorului muzical, numele celor care au asigurat asistenţa tehnică şi grafica (pentru copertă), locul unde a fost realizat tiparul copertei (de ex. ,,I.P. Crişana”, adică Întreprinderea poligrafică Crişana, uneori Electrecord, dar se mai pot găsi şi alte exemple), un număr de ordine N.I.I 433/77 (din anul 1977), menţiunea ,,Made in Romania”, preţul în lei al respectivei plăci (eu am găsit în general pentru plăcile româneşti preţul de 26 de lei), totul într-un chenar care conţinea şi sigla ,,Electrecord”. Uneori se menţiona imediat după locul de fabricaţie şi care era exportatorul : ,,Exporter ARTEXIM Bucharest”, care era de altfel întreprinderea comercială de stat care se ocupa de vânzare plăcilor muzicale la export (de asemenea şi importa plăci muzicale, dar şi alte multe articole culturale). Pe copertă mai putem găsi bineînţeles numele muzicianului/formaţiei şi al întregii compoziţii muzicale de pe placă, menţiunea ,,Stereo Mono”, ştampila CTC, şi un alt cod de identificare al produsului (de ex.  STM-EPE 01566). Coperta avea două părţi tipărite : în general pe faţa copertei se găseau mai puţine informaţii asupra plăcii muzicale, în principal date legate de muzica pe care o conţinea (titlul şi interpretul), menţiunea ,,Electrecord”, în timp ce datele de identificare, piesele conţinute, uneori şi informaţiile despre autor, erau trecute pe spate, precum se întâmplă în cazul casetelor de muzică. În final, să mai spun că placa muzicală avea în centrul său şi informaţii precum : un cod, sigla ,,Electrecord”, menţiunea ,,Stereo Mono”,  numele melodiilor şi al autorilor, dar şi faptul că : ,,All rights of the manufacturer reserved * Made in Romania * Unauthorised copying of this record prohibited” (Toate drepturile sunt rezervate producătorului * Fabricat în România * Copierea acestei plăci [muzicale] este interzisă).