miercuri, 21 decembrie 2011

Sovrom (1945-1956)

 Sovrom-urile au fost întreprinderile sovieto-româneşti înfiinţate pe baza Acordului de colaborare economică dintre cele două ţări încheiat la 8 mai 1945. Sovrom-urile au fost înfiinţate în mai multe ramuri industriale şi au constituit un mijloc de controlare a economiei româneşti de către ruşi. Principalele sovrom-uri au fost : Sovrompetrol (primul sovrom înfiinţat şi ultimul desfiinţat, ceea ce arată importanţa acestei resurse naturale în relaţiile româno-ruse ale acelei perioade), Sovromutilajpetrolier, Sovromgaz, Sovromcărbune, Sovromtransport, Sovromnaval, Sovomfilm, Sovrometal, Sovromtractor, Sovromchim, Sovromconstrucţii, Sovrombanc, Sovromasigurare şi altele.