luni, 5 decembrie 2011

Produse importate şi exportate ale industriei metalurgice feroase (1960-1963)

Industria metalurgică feroasă (siderurgia) este o ramură a industriei grele care a beneficiat de o dezvoltare importantă în timpul regimului comunist. Ne putem pune întrebarea dacă această ramură industrială avea la noi în ţară materiile prime necesare (minereuri de fier şi alte minereuri feroase – mangan, vanadiu, magneziu, crom -, huilă şi alt tip de cărbune cocsificabil) şi mai ales dacă era rentabilă dezvoltarea sa sau produsele sale puteau fi obţinute prin import într-un mod mai rentabil şi astfel ar fi putut fi economisiţi mulţi bani?
Un răspuns parţial cred că s-ar putea schiţa studiind situaţia importurilor şi exporturilor din cadrul siderurgiei. Am extras câteva date pentru anii 1960-1963, perioadă în care suntem deja la aproape 15 ani de industrializare şi iată datele :

Export (pentru anii 1960, 1961, 1962, 1963)
Laminate metalice feroase 319 382 356 521
Tuburi metalice feroase 151 198 205 214
Minereuri de mangan 67 75 72 72
Import (pentru anii 1960, 1961, 1962, 1963)
Laminate metalice feroase 849 861 986 945
Tuburi metalice feroase 84 112 102 108
Minereuri de fier 917 1258 1920 2236
Cărbune cocsificabil 416 441 750 698
Cocs metalurgic 656 480 719 918
Feroaliaje 25,3 27,7 35,4 36,9

Pe lângă creşterea cantitativă uşor observabilă la majoritatea produselor atât la export, cât şi la import se mai poate vedea că la export sunt trei tipuri de produse pe lângă cele şase de la import. Altfel spus există o cerere de produse metalice feroase pentru economia românească, mai ales în contextul industrializării. Nu este surprinzător. În schimb, faptul interesant se descoperă când ne uităm la produsele care se importau. Printre aceste articole de import se aflau şi materii prime necesare realizării de produse metalice feroase precum minereuri de fier, cărbune cocsificabil sau cocs metalurgic. Cu aceste lucruri în minte ne putem îndoi de rentabilitatea unei industrii care necesită materii prime importa(n)te. Mai ales că în vremea industrializării comuniste se preciza frecvent că se dezvoltă acele ramuri industriale care-şi găsesc la noi în ţară cu uşurinţă materiile prime (un exemplu la îndemână ar fi industria chimică sau cea energetică, dintre ramurile grele ale industriei). Produsele metalice feroase sunt necesare oricărei industrii şi economii, dar nu în toate cazurile se optează pentru o dezvoltare atât de ridicată a acestei ramuri industriale. Fără să dăm sentinţe pentru aproape 45 de ani de comunism doar pe baza a 4 ani cu date de import şi export în siderurgie, această ramură metalurgică a avut o dezvoltare mult prea mare, se ştie oricum, faţă de situaţia ţării noastre (din date prezentate se observă de exemplu cotele înalte de import la minereurile de fier, care practic se dublează în patru ani, de la 917 la 2236) şi am vrut să arăt acest lucru prin această mică demonstraţie.

Sursa pentru date : La Chambre de Commerce de la République Populaire Roumaine (ed.), La Roumanie dans le commerce mondial 1944-1964, [f.l.], [f.a.], p. 80.