marți, 27 decembrie 2011

Principalele edituri şi întreprinderi poligrafice din România comunistă

Printre principalele edituri din comunism menţionăm : Editura Academiei R.P.R./R.S.R., Editura Tehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Tineretului, Editura, Eminescu, Editura Ion Creangă, Editura Univers, Editura Albatros, Editura Minerva, Editura Militară, Editura Ştiinţifică/Ştiinţifică şi Enciclopedică, Editura Politică sau Editura Sport-Turism.Cea mai importantă întreprindere poligrafică la care apelau editurile era Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii” numit şi ,,I.V. Stalin” în primii ani de comunism. Alte întreprinderi poligrafice : Întreprinderea Poligrafică ,,Crişana” Oradea, Întreprinderea Poligrafică nr. 4 Bucureşti, Întreprinderea Poligrafică ,,13 Decembrie 1918” Bucureşti, Întreprindere Poligrafică ,,Oltenia” Craiova, Întreprinderea Poligrafică ,,Arta Grafică” Bucureşti şi altele [1].
[1] Pentru situaţia întreprinderilor poligrafice din 1968 se poate consulta articolul de aici.