duminică, 4 decembrie 2011

Planurile economice în R.P.R./R.S.R.

Prin intermediul planurilor economice, pentru o anumită perioadă de timp, economia unui stat are fixate obiectivele şi modul în care va intenţiona să le îndeplinească. Planurile economice nu sunt proprii comunismului, dar pentru comunism ele aveau o importanţă mai mare (să ne gândim doar la consecinţele propagandistice). Cea mai cunoscută formulă pentru a desemna un astfel de plan era : ,,planul economic cincinal” sau mai simplu ,,cincinalul”, adică planul economic întins pe durata a cinci ani. Primul astfel de plan a fost introdus în U.R.S.S. între anii 1928-1933.

După instaurarea comunismului, şi în ţările controlate de U.R.S.S. s-a adoptat această uzanţă. De la ţară la ţară, economia a început să fie planificată pe unul sau mai mulţi ani. În R.P.R./R.S.R., primul plan economic a fost în anul 1949 şi era stabilit pentru un singur an. La fel şi pentru anul următor. De abia pentru perioada 1951-1955, în R.P.R. a fost iniţiat primul plan economic cincinal. El a fost urmat de un plan şesenal, pentru perioada 1956-1960. În perioada următoare s-au succedat mai multe planuri cincinale : 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985. Ultimul plan cincinal prognozat, 1986-1990, nu a mai fost încheiat fiindcă în decembrie 1989 se sfârşise chiar regimul comunist.

Pe lângă aceste planuri economice cu caracter general, mai erau şi altfel de planuri specifice unei anumite ramuri economice. De exemplu, pentru industria energetică s-a desfăşurat între 1951 şi 1960 un vast program de electrificare a ţării. În plus, fiecare plan cincinal, era defalcat pentru fiecare an component [1]. Astfel existau şi planuri economice anuale care aveau scopul de a urmări îndeaproape obiectivele stabilite pentru cincinal.
În final, să mai spunem că nu toate obiectivele stabilite erau îndeplinite şi uneori aceste neajunsuri erau subliniate şi în acea vreme, dar fără a depăşi anumite limite care să pună în discuţie ,,superioritatea” regimului comunist.

[1] Ca exemplu pentru cincinalul 1981-1985 am prezentat într-o pagină anterioară a acestui sait planul economic din 1982 .