marți, 13 decembrie 2011

Nume schimbate de localităţi

În perioada comunistă multe localităţi şi-au schimbat numele pentru a elogia diverse personalităţi comuniste ale vremii, vădind un pronunţat caracter propagandistic (în raport cu alte schimbări de nume de localităţi, nu cu mult mai puţin propagandistice). Exemplul clasic este cel al oraşului Braşov devenit Oraşul Stalin; s-a operat o schimbare asemănătoare şi în denumirea regiunii Braşov [1]. Modificarea a durat din 8 septembrie 1950 până în 24 decembrie 1960 când s-a revenit la tradiţionala denumire, pe fondul unei uşoare detensionări a relaţiilor din ,,lagărul socialist” (moartea lui Stalin, 1953, venirea la puterea în U.R.S.S. a lui Hruşciov, 1956, retragerea trupelor sovietice din R.P.R., 1958). Un alt exemplu de localitate cu denumire schimbată este şi Eforie Sud care a primit numele Vasile Roaită [2] (muncitor împuşcat mortal în timpul grevei de la Atelierele CFR Griviţa din februarie 1933, grevă importantă în interbelic, dar mult supraestimată şi intens interpretată propagandistic în timpul regimului comunist). Ca şi în cazul Braşovului, modificarea a fost de scurtă durată (1949-1965). Mai sunt şi alte asemenea exemple de localităţi care au purtat denumiri schimbate chiar şi la câţiva ani de la căderea regimului comunist : localitatea Iaslovăţ şi-a schimbat numele în Emil Bodnăraş din 1976 (la moartea lui Bodnăraş) şi până în 1996 (localitatea era locul unde se născuse Bodnăraş) [3]. Un caz asemănător se petrecuse în anii 1950. Oraşul Ştei (astfel declarat în 1956) s-a transformat în Oraşul Dr. Petru Groza, în momentul când fostul preşedinte al Consiliului de Miniştri a murit în 1958 (s-a revenit la vechea denumire în 1996). La fel şi în cazul oraşului (din 1952) Oneşti transformat din 1965 în Oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej [2]. În general, toate aceste schimbări erau realizate într-o localitate industrializată (Oraşul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Oraşul Stalin) sau dacă nu, urmau să beneficieze de o atenţie mai mare în dezvoltarea industrială locală (Oraşul Dr. Petru Groza). Faptul era datorat ideologiei comuniste pentru care procesul de industrializare era o caracteristică principală.

[1]http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2009/05/impartirea-administrativ-teritoriala.html
[2]http://ro.wikipedia.org/wiki/Localit%C4%83%C8%9Bi_din_Rom%C3%A2nia_cu_nume_schimbate
[3] Stan Stoica (coord.), Dicţionar biografic de istorie a României, Bucureşti, 2008, p. 71-72.