sâmbătă, 3 decembrie 2011

Drapelul României

În regimul comunist au existat în total patru drapele stat, precum au existat patru steme [1]. Drapelul avea culorile albastru (la hampă), galben şi roşu, iar stema era aşezată în mijlocul drapelului.

În 1948, înainte de prima Constituţie comunistă, printr-un decret drapelul a fost stabilit astfel : ,,Culorile Republicii Populare Române sunt : albastru, galben și roşu, aşezate vertical, şi având în centrul câmpului galben Stema Republicii” [2].
În acelaşi an, cu prilejul adoptării Constituţiei drapelul avea o înfăţişare nouă (mai precis stema care se afla în mijlocul drapelului) expusă în articolul 101 :
,,Drapelul Republicii Populare Române se compune din culorile : albastru, galben şi roşu, aşezate vertical. În mijloc este aşezată stema ţării” [3].
În anul 1952, o nouă Constituţie a R.P.R. înseamnă şi un nou drapel (şi o nouă stemă) :
,,Drapelul Republicii Populare Române poartă culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical cu albastrul lângă lancie. În mijloc este aşezată stema Republicii Populare Române” [4].
Constituţia R.S.R. din vara anului 1965 modifica drapelul ţării. Textul articolului 118 din Constituţie, nu radical diferit ca formă faţă de precedentul (apare menţiunea noii denumiri a statului comunist în formularea ,,stema Republicii Socialiste România”) preciza că :
,,Drapelul Republicii Socialiste România poartă culorile roşu, galben şi albastru, aşezate vertical, cu albastrul lîngă lance. În mijloc este aşezata stema Republicii Socialiste România” [5][6].
[1] http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2009/04/stema-romaniei.html
[2] Decretul nr. 3 privind fixarea atribuţiunilor Prezidiumului Republicii Populare Române, ,,Monitorul Oficial”, nr. 7 din 9 ianuarie 1948. Actul legislativ este vizualizabil pe :
http://ro.wikisource.org/wiki/Decretul_nr._3_privind_fixarea_atribu%C8%9Biunilor_Prezidiumului_Republicii_Populare_Rom%C3%A2ne, 03-12-2011.
[3] Constituţia Republicii Populare Române, 13 aprilie 1948.
[4] Constituţia Republicii Populare Române, 24 septembrie 1952.
[5] Constituţia Republicii Populare Române, 21 august 1965.
[6] Modul în care putea fi realizat şi folosit drapelul R.S.R. avea să fie clarificat trei ani mai târziu printr-un nou act legislativ : Decretul nr. 972 din 5 noiembrie 1968, ,,Buletinul Oficial al R.S.R.”, nr. 141 din 5 noiembrie 1968.

Sursa pentru imagini : http://ro.wikipedia.org/wiki/Drapelul_Rom%C3%A2niei