miercuri, 28 decembrie 2011

Datele de identificare ale unei cărţi

Ca orice produs şi cartea are propriile date de identificare. Datele de identificare ale unei cărţi se întâlnesc în general pe ultima/penultima pagină a cărţilor în partea de jos, dar sunt şi cazuri când erau plasate într-una din primele pagini. Cele mai importante date de identificare sunt : numele redactorului şi tehnoredactorului, data când cartea a fost pregătită pentru publicare (,,bun de tipar”), anul când a fost publicată cartea (,,apărut”), numărul de exemplare al cărţii (,,tiraj [număr exemplare] exemplare”), date tehnice precum tipul de hârtie utilizat ca şi formatul şi tipul de coli de tipar, întreprinderea poligrafică unde respectiva editură a dat spre tipărire cartea însoţită de adresa fabricii şi numărul comenzii (,,tiparul executat sub comanda nr. [număr comandă] la [întreprinderea, adresa]”). Formatul sub care aceste date de identificare se găseau varia, la fel şi datele în sine (uneori erau menţionate şi alte date precum numărul exemplarelor broşate, al celor legate, indici de clasificare zecimală etc., alteori erau omise date precum tirajul, date tehnice privitoare la tipărirea cărţii etc.).