luni, 12 decembrie 2011

Cele mai importante întreprinderi industriale din regiunea Crişana (fosta Oradea)

Fabrica de maşini-unelte ,,Înfrăţirea” Oradea
Întreprindere de unelte agricole Chişineu-Criş
Întreprindere de unelte agricole Ineu
Întreprindere de unelte agricole Gurahonţ
Întreprinderea de utilaj minier Oraşul Dr. Petru Groza
Fabrica de produse chimice ,,Sinteza” Oradea
Întreprinderea ,,Refractar” Aleşd
Fabrica de sticlă Pădurea Neagră
Fabrică de produse refractare Aştileu
Întreprinderea ,,Azbociment”
Întreprinderea de ciment Gurahonţ (cu tradiţie din secolul al 19-lea)
Fabrica de cherestea Beiuş
Fabrica de cherestea Tileagd
Topitoria Palota
Fabrica de încălţăminte ,,Solidaritatea” (fosta ,,Carmen”)
Întreprinderea de ulei ,,Interindustrial” Oradea
Fabrică de spirt Oradea
Fabrică de spirt Beiuş
Fabrica de unt Oradea
Fabrica de unt Şimleu
Combinat avicol Salonta
Fabrică de conserve Oradea
Fabrică de conserve Valea lui Mihai

Surse : Daicoviciu Constantin, Graur Alexandru, Oprescu George ..., Republica Populară Romînă, Bucureşti, 1960, p. 705-709;
Mihail Haşeganu (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 408;
Tiberiu Morariu (red.), Republica Populară Romînă. Noua geografie a patriei, Bucureşti, 1962.

Pentru o privire asupra unităţilor industriale din judeţul Bihor, majoritatea din cadrul fostei regiuni Crişana/Oradea se poate accesa de pe acest sait o postare anterioară.