joi, 1 decembrie 2011

18 întreprinderi de comerţ exterior

Întreprinderile de comerţ exterior din perioada 1948-1964 erau : Exportlemn, Petrolexport, Romanoexport, Metalimport, Agroexport, Prodexport, Industrialexport, Tehnoimport, Maşiniexport, Maşinimport, Chimimport, Mineralimportexport, Fructexport, Cartimex, Romfilm, OCM, Romtrans, ONT ,,Carpaţi”. Primele 6 întreprinderi au fost înfiinţate în anii 1947-1948, restul ulterior, unele dintre întreprinderi formându-se prin desprinderea din cele deja înfiinţate. Cât despre produsele importate sau exportate, denumirele întreprinderilor sunt concludente. Aş aminti doar că ONT se ocupa de turismul intern şi internaţional, Cartimex de comerţul cu reviste, cărţi, produse de artizanat, hârtie, iar OCM era responsabilă cu verificarea calităţii şi nu numai, a produselor exportate, importate sau aflate doar în tranzit pe teritoriul ţării.

Sursa : La Chambre de Commerce de la République Populaire Roumaine (ed.), La Roumanie dans le commerce mondial 1944-1964, [f.l.], [f.a.].