duminică, 27 noiembrie 2011

Lista meseriilor în cadrul unor exploatări miniere în anul 1950

Mai precis este vorba despre maiştrii şi tehnicienii din exploatările de cărbuni, minereuri feroase şi neferoase şi minerale [1]. Clasificarea acestor meserii era următoarea : maistru miner, maistru miner cărbuni, maistru electrotehnică minieră, maistru la instalaţii de preparare şi prelucrare mecanică a minereurilor, maistru prelucrător cărbuni, maistru miner extracţia sării, tehnician controlor de producţie [2].

[1] ,,Buletinul Oficial al Republicii Populare Române”, nr. 47, 30 mai 1950, Hotărârea nr. 576/26 mai 1950. De precizat că în textul actului legislativ se menţionau minereuri ,,fieroase şi nefieroase”.
[2] În mod asemănător am mai prezentat cu ceva timp în urmă şi meseriile din cadrul industriei poligrafice la acest link.