miercuri, 30 noiembrie 2011

Întreprinderi de comerţ exterior (1948-1964)

În această perioadă au existat 18 întreprinderi de comerţ exterior subordonate Ministerului Comerţului Exterior. Activitatea lor a fost importantă datorită legăturii lor strânse cu mai multe întreprinderi din diferite ramuri economice. Prin aceste întreprinderi de comerţ exterior se puteau importa şi exporta variate produse conform cu obiectul de activitate al respectivei întreprinderi. Aceste întreprinderi au fost înfiinţate şi pentru a facilita controlul comerţului exterior de către stat. De altfel, Constituţia R.P.R. din 1952 sublinia caracterul comerţului exterior : era monopol de stat (articolul 14), şi totul era stabilit după ce în Constituţia precedentă, din 13 aprilie 1948, se spunea doar : ,,comerţul intern şi extern este reglementat şi controlat de stat şi se exercită de întreprinderi comerciale de stat, particulare şi cooperative”.