joi, 10 noiembrie 2011

Importanţa fitotehniei şi zootehniei pentru agricultură şi mai ales pentru industrie

Agricultura este ramura economică care are ca obiect cultura plantelor (cultivarea pământului) şi creşterea animalelor. Atât producţia vegetală cât şi cea animală pot fi îmbunătăţite şi trebuie să fie îmbunătăţite pentru a putea fi industrializate, adică pentru a se produce cantităţi mari de diferite produse în anumite standarde calitative. În acest scop în perioada comunismului s-a pus accent pe ştiinţe precum fitotehnia şi zootehnia. Fitotehnia este ştiinţa care se ocupă cu tehnica culturii plantelor agricole, în scopul obţinerii unei producţii cât mai mari şi de o calitate bună, iar zootehnia este ştiinţa care are ca obiect cunoaşterea, reproducerea, creşterea, alimentaţia, ameliorarea şi exploatarea animalelor domestice. Rezultatele agriculturii sunt amplificate cu ajutorul ştiinţelor menţionate şi de acest fapt beneficiază şi alte ramuri economice precum industria sau comerţul.
Pentru a industrializa agricultura este nevoie de maşini şi utilaje agricole, îngrăşăminte chimice şi alte beneficii ale industriei în general. În schimb, pentru a industrializa produsele agricole este nevoie ca ele să fie într-o cantitate mare şi de o calitate bună şi foarte bună care să facă activitatea desfăşurată rentabilă. Existenţa acestor caracteristici ale produselor agricole determină ca cererea de astfel de produse să fie crescută şi astfel se aduc câştiguri şi comerţului intern şi extern. Dintre subramurile industriei direct interesate de beneficiile aplicării cunoştiinţelor fitotehniei şi zootehniei amintim în principal industria alimentară şi industria uşoară (textilă, pielărie şi încălţăminte etc.), dar pot fi menţionate şi alte ramuri industriale (industria celulozei, chimică – medicamente, produse farmaceutice şi cosmetice, erbicide, vopsele etc.). Prin fitotehnie se pot îmbunătăţi, cu titlu de exemplu, caracteristicile plantei în ceea ce priveşte rezistenţa la unele boli, se pot reduce efectele vremii nefavorabile (secetă, arşiţă), se poate uşura cultivarea plantei pe solurile considerate neprielnice şi altele. În acelaşi mod, zootehnia intervine asupra creşterii animalelor, creând noi rase de animale sau ameliorându-le pe cele existente. De exemplu, vacile pot fi crescute pentru lapte sau pentru carne, oile pentru lapte, carne sau lână, dar se pot dezvolta rase şi pentru producţie mixtă. Animalele beneficiază şi de caracteristici generale îmbunătăţite (în ceea ce priveşte rezistenţa la anumite boli sau condiţii de mediu, speranţa de viaţă, capacitatea de reproducţie şi altele). Succesele în domeniile fitotehniei şi zootehniei sunt rodul a multor ani de cercetare şi dezvoltare, timp în care s-au acumulat cunoştiinţe variate, s-au desfăşurat experimente şi s-au investit resurse financiare importante. Nu numai fiindcă era necesar pentru populaţie, dar şi pentru că existau materii prime în condiţii bune, ramurile industriale precum industria alimentară (fabrici de ulei, de zahăr, de industrializare a laptelui, a cărnii etc.) şi cea uşoară (textilă, confecţii, pielărie, încălţăminte) au cunoscut o dezvoltare importantă în perioada comunistă, profitând în mod direct de rezultatele fitotehniei şi zootehniei.