sâmbătă, 1 octombrie 2011

Termocentrala de la Brazi

Din emisiune de timbre poştale numită Construcţii ale socialismului în R.P.R. (1963) fac parte 6 valori : Fabrica de sticlă şi faianţă - Sighişoara, Uzinele sodice Govora, Combinatul pentru industrializarea lemnului - Târgu Jiu, Combinatul de la Săvineşti, Combinatul siderurgic Hunedoara, Termocentrala de la Brazi (comuna Brazi, din regiunea Ploieşti, ulterior judeţul Prahova). Dintre toate aceste obiective industriale importante, am selectat timbrul dedicat Termocentralei de la Brazi. Emisiunea de timbre din 1963 a avut un tiraj de 2 milioane de serii [1].[1] Manole Mircea Gheorghe, Catalogul timbrelor poştale, vol. II : 1948-1989, Bucureşti, 2008, p. 95-96.
[2] Sursa pentru timbrul poştal : Colecţia personală VM.