joi, 27 octombrie 2011

Principalele produse industriale româneşti în DER

În cel de-al patrulea volum al Dicţionarului enciclopedic român (DER) erau menţionate principalele produse industriale româneşti (în cadrul articolului de dicţionar ,,România”) [1]. Este important de ştiut ce produse principale erau menţionate fiindcă arată care ramuri industriale erau importante pentru România şi regimul comunist în care se afla (şi deci unde se făceau investiţiile semnificative), precum şi care era dezvoltarea industrială la nivel general. Un produs de înaltă tehnicitate nu este disponibil cu uşurinţă când industria este într-o stare incipientă de dezvoltare sau atunci când nu se orientează dezvoltarea mai multor ramuri industriale spre realizarea sa. De exemplu aluminiul primar este trecut ca produs industrial principal, dar nu figurează în statisticile din DER decât la rubrica ,,prevederi de plan pentru 1970”, în timp ce la rubrica corespunzătoare anului 1965 (alţi ani cu statistici mai sunt 1938, 1950, 1959) apar primele însemnări statistice pentru maşini-unelte pentru aşchierea metalelor sau pentru televizoare, ceea ce arată fie neputinţa de a realiza până atunci din varii motive aceste produse (constrângeri tehnologice, financiare), fie lipsa de preocupare (limitări ideologice, economice), fie ambele. Alte produse industriale principale menţionate : energie electrică, cărbune brut extras, ţiţei extras, gaz metan, oţel, tractoare, autocamioane şi autobuze, locomotive Diesel şi electrice magistrale, motoare electrice peste 0,6 kW, îngrăşăminte chimice, materiale plastice şi răşini sintetice, fibre şi fire chimice, anvelope, hârtie, ciment, plăci din particule aglomerate şi fibrolemnoase, mobilă din lemn, aparate radio, răcitoare electrice, ţesături, tricotaje, încălţăminte, carne, uleiuri şi grăsimi vegetale comestibile, zahăr. În total sunt 29 de produse industriale principale din numeroase ramuri industriale (grele şi uşoare, extractive şi prelucrătoare).

[1] ***, Dicţionar enciclopedic român, vol. IV Q-Z, Bucureşti, 1966, p. 219.