vineri, 28 octombrie 2011

Prezentarea industriei româneşti în cartea Rumanía. Edizioni del Calendario – Milano

În capitolul dedicat economiei şi structurii sociale din cartea Rumanía. Edizioni del Calendario – Milano [1] este prezentată în primul rând economia României din anii de construcţie a socialismului (,,edificación del socialismo”). La început sunt descrise la modul general schimbările din economie, se continuă cu prezentarea industriei, agriculturii, transporturilor şi a celorlalte ramuri industriale. Din acest capitol, însoţit de imagini ale întreprinderilor industriale şi nu numai, completate cu hărţi şi statistici [2], voi extrage întreprinderile industriale care au fost enumerate şi prezentate fie printr-o scurtă descriere, fie printr-o imagine, fiindcă menţionarea lor, într-un spaţiu restrâns ca cel al unui capitol de carte (32 de pagini din cele 358 ale cărţii) are importanţa sa : sunt incluse acele întreprinderi industriale dezvoltate, şi care puteau glorifica indirect regimul comunist românesc, acele întreprinderi-model, din ramuri industriale cât mai diversificate.

Pe prima pagină a capitolului întâlnim o imagine reprezentând Fabrica de fibre sintetice Săvineşti (fábrica de fibras sintéticas). Alte întreprinderi industriale prezentate : Uzina de ţevi laminate de la Roman (fábrica de tubos laminados), Combinatul petrochimic Ploieşti (complejo petroquímico), precum şi cel de la Piteşti, centralele hidroelectrice de pe Bistriţa şi Argeş (cu menţionarea şi a celei de la Stejaru, respectiv a centralei de la Vidraru), centrale termoelectrice de la Doiceşti, Paroşeni, Târgovişte, Combinatul de îngrăşăminte chimice ,,Azomureş” Târgu Mureş, Întreprinderea de automobile ,,Dacia” Piteşti (empresa de automóviles), Întreprinderea de autocamioane ,,Steagul Roşu” Braşov (empresa de camiones), Combinatul siderurgic Hunedoara (empresas siderúrgicas), Întreprinderea ,,Electroputere” Craiova, prezentată într-o imagine ce arată montarea unui transformator, la fel cum pentru Uzinele siderurgice Reşiţa este prezentată o imagine din timpul realizării unei turbine.

Pe lângă menţionarea întreprinderilor industriale, în subcapitolul rezervat industriei mai sunt menţionate diferite produse realizate de ramuri industriale româneşti, uneori cu precizări ale cantităţilor pe anumiţi ani, alteori cu precizări ale capacităţilor întreprinderilor care le realizează. În încheiere mai adaug şi că pentru industrie au mai fost prezentate două hărţi (una cu utilizarea terenului şi ramurile industriale româneşti şi alta cu resursele naturale întâlnite în ţara noastră).

[1] Elena Albescu, Idomeneo Barbadoro, Giuseppe Calzati, Fernando Etnasi, Vanna Guzzi, Rumanía. Edizioni del Calendario – Milano, Milano, 1981.
* lucrare tipărită în Italia, dar scrisă în limba spaniolă, care mai are trecut pe pagina de titlu şi numele Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R. Bucureşti, deci este o carte apărută sub îndrumarea sa ideologică.
[2] Dat fiind şi anul tipăririi cărţii, 1981, datele statistice se limitează la anul 1979; cel mai adesea se fac comparaţii cu anii 1938, respectiv 1950.