marți, 25 octombrie 2011

Industria energetică în reprezentările heraldice din perioada comunistă

Am să arăt care sunt principalele elemente heraldice din stemele de judeţe şi municipii care fac referire la dezvoltarea industriei energetice, o ramură industrială importantă pentru regimul comunist (spre deosebire de restul ramurilor industriale şi paralel cu planurile cincinale, dezvoltarea industriei energetice a fost posibilă şi printr-un plan de 10 ani de electrificare).
În stemele Brăilei şi Târgu Jiu apăreau câte un stâlp de înaltă tensiune (de aur, respectiv de argint), iar în stema municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej existau doi stâlpi de înaltă tensiune de aur. În stema judeţului Mureş apărea un stâlp dublu de înaltă tensiune de argint [1]. Rolul stâlpilor de înaltă tensiune în industria energetică este de a transporta energie electrică, un rol important dat fiind caracterul energiei electrice de a nu putea fi stocabilă. Ca orice ramură industrială una dintre materiile prime esenţiale pentru funcţionare este apa, care este folosită pentru răcire utilajelor folosite la producerea de energie electrică (în termocentrale, centrale nuclearo-electrice), dar şi pentru producerea de energie electrică (în hidrocentrale). În legătură cu cea dintâi utilizare a apei avem două turnuri de răcire din cadrul industriei energetice : în stema judeţului Gorj un turn de răcire alb, iar în stema judeţului Bacău o jumătate de turn de răcire negru [2]. Producerea de energie electrică în hidrocentrale este reprezentată în stema judeţului Argeş ,,fulger de aur ieşind dintr-o fascie triplă undată de acelaşi metal” şi în stema municipiului Râmnicu Vâlcea ,,fascie undată şi înstelată evocând salba de hidrocentrale de pe Olt” [3], o descriere frumoasă pe măsura modului în care a fost şi reprezentată în stemă. Stema judeţului Vâlcea cuprinde şi ,,o turbină cu opt cupe de aur” în prezenţa unei fascii de argint (care broşează turbina) şi în fine, ultimul element propriu industriei energetice îl întâlnim în stema municipiului Deva acolo unde este reprezentată o clădire a unei centrale termoelectrice, aluzie la Termocentrala Mintia.
În concluzie, în 10 steme (5 municipale, 5 de judeţ) dintre cele instituite în anii 1970 găsim reprezentări ale industriei energetice : 3 steme fac referire la energia hidraulică, 3 la energia electrică produsă în centrale termoelectrice (o clădire propriu-zisă şi 2 turnuri de răcire), 4 reprezintă elemente de transport pentru energia electrică. Cea mai frumoasă reprezentare pentru industria energetică şi care are şi meritul că păstrează întru totul caracterul heraldic este stema municipiului Râmnicu Vâlcea.

[1] Cernovodeanu, Dan, Mănescu, Ioan N., Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1974;
[2] Ibidem, p. 98, 102;
[3] Ibidem, p. 97, 113.