vineri, 30 septembrie 2011

Produse refractare

Produsele refractare sunt produse speciale care pot rezista la acţiunea unor temperaturi înalte. Aceste produse sunt folosite mai ales la realizarea (înzidirea) cuptoarelor de topire din industria metalurgică (obţinerea fontei şi altor produse specifice). După modul de obţinere, refractarele pot fi de două tipuri : fasonate (cărămizi, blocuri, tuburi) şi turnate în tipare (prin arderea la temperaturi înalte a unor paste formate din materiale refractare la care se adaugă liant). În funcţie de materialele refractare folosite se pot obţine : produse refractare silico-aluminoase, cromitice, silicioase, cromomagnezitice, aluminoase. De exemplu, pentru ultima categorie de refractare se foloseau ca materiale refractare, roci sau minerale cu un conţinut de aluminiu, precum bauxita (rocă sedimentară), caolinul (mineral) sau diasporul (mineral, hidroxid de aluminiu) la care se folosea ca material liant argila refractară (diferită de argila simplă folosită mai ales în industria ceramică uzuală).

Surse :
Gogu Pârvu, Minerale şi roci, Bucureşti, 1983, p. 62-63, 126.
Nicolae Popescu, Materiale pentru construcţii de maşini, manual pentru clasa a IX-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994, p. 105-106.