marți, 13 septembrie 2011

Locuinţe pentru muncitori

În timpul regimului comunist, în acelaşi timp cu ridicarea de fabrici şi combinate s-au construit şi multe locuinţe (şi mă refer în principal la blocuri de locuinţe) care să adăpostească un număr mare de muncitori atraşi de procesul de industrializare, de la sate sau din diferite ramuri economice. Zonele care se industrializau atrăgeau oameni nu numai de la sate, ci şi din alte oraşe. Nu înseamnă că întreprinderile industriale se construiau doar în localităţi de rangul oraşelor sau că muncitorii atraşi de centrele industriale alegeau să se stabilească în acele localităţi unde găseau locuri de muncă, ei putând opta spre a face naveta. Pentru a satisface necesarul de forţă de muncă a industriei (extractive, prelucrătoare), uneori s-au construit ,,colonii” unde se aflau mai multe locuinţe pentru muncitorii veniţi să lucreze din alte zone. Pentru această prezentare minimală ar mai fi de precizat că ridicarea de locuinţe a fost influenţată şi de alţi factori nu numai de industrializare (necesităţi propagandistice, de sistematizare şi altele) precum şi faptul că peisajul multor localităţi din ţară a fost profund schimbat.