sâmbătă, 10 septembrie 2011

Investiţii în R.P.R. perioada 1951-1963

Statisticile din perioada comunistă nu sunt tocmai surse în care să te încrezi fără verificări temeinice. Lăsând la o parte aceste neajunsuri, în urma interpretării, statisticile pot oferi cel puţin câteva rezultate interesante, ce pot fi ulterior folosite într-o analiză mai detailiată. În cazul de faţă prezint statistica investiţiilor realizate în R.P.R. în perioada 1951-1963. Statistica este împărţită pe trei intervale temporale alese de sursă [1], fiind relevante având în vedere data culegerii datelor.
Am ales să prezint această statistică fiindcă ea vrea să arate în ce măsură investiţiile în R.P.R. au fost împărţite la nivelul regiunilor (inclusiv oraşul Bucureşti) şi mai ales amplitudinea investiţiilor. În acord cu o parte din discuţiile vremii, în care se arăta obsesiv nivelul scăzut al investiţiilor realizate în unele zone în perioada de dinainte de instaurarea comunismului – Moldova, Oltenia –, statisticile prezentate în 1964 oferă o imagine nu mult diferită.
Aş spune chiar surprinzătoare faţă de unul dintre obiectivele industrializării şi al conducerii comuniste (,,reducerea înapoierii unor regiuni ale R.P.R., precum şi a diferenţelor dintre ele”), fiindcă deşi nu se precizează, din statistici rezultă că investiţiile primite de zonele slab dezvoltate înainte de comunism nu au făcut decât să adâncească discrepanţele dintre regiuni.
De exemplu, plecând de la un nivel de dezvoltare economică diferit, între 1951 şi 1955 regiunea Suceava a primit 1 miliard de lei investiţii, pe când regiunea Banat a beneficiat de 3,5 miliarde de lei (şi nu este exemplul cel mai extrem, fiindcă regiunea Hunedoara, a primit 5,5 miliarde de lei în aceeaşi perioadă, iar regiunea Ploieşti 7,5).
Înainte de regimul comunist, zona Banatului era oricum mult mai dezvoltată economic (inclusiv industrial – de fapt printre cele mai dezvoltate zone româneşti) decât partea de nord a Moldovei (sau mai bine spus sudul Bucovinei). Or, în urma investiţiilor realizate, fie şi pentru anii prezentaţi, decalajul economic dintre cele două regiuni în mod evident s-a adâncit, chiar dacă regiunea Sucevei a progresat economic faţă de anii precedenţi.Decalajul moştenit şi perpetuat este în zilele noastre şi mai vizibil, dramatic şi ruşinos : regiunea de Nord-Est [2] este cea mai săracă din România şi una dintre cele mai sărace din întreaga Uniune Europeană [3][4]. Un astfel de fapt ar trebui să ne pună pe gânduri asupra eficienţei economice a regimului comunist...
Astfel că în urma investiţiilor realizate în perioada 1951-1963, regiunile R.P.R. au cunoscut o îmbunătăţire economică generală într-un anumit grad, dar contrar celor afirmate de propaganda comunistă, diferenţele economice dintre regiuni s-au mărit.

Investiţii în R.P.R. perioada 1951-1963
Intervalul de timp : 1951-1955 1956-1959 1960-1963
Regiunea : investiţii (miliarde de lei)
Argeş 2,5 3,5 6,5
Bacău 7 7 10,5
Banat 3,5 4,5 8,5
Braşov 3,5 4,5 7,5
Bucureşti 2 2,5 8,5
Cluj 2,5 2,5 3,5
Crişana 2 1,5 3,5
Dobrogea 4 3,5 6,5
Galaţi 2 3,5 8
Hunedoara 5,5 5,5 8,5
Iaşi 1,5 1,5 4
Maramureş 1,5 1,5 3,5
Mureş-Autonomă Maghiară 1,5 1,5 4,5
Oltenia 1,5 3,5 9
Ploieşti 7,5 5,5 9,5
Suceava 1 1,5 4
Oraşul Bucureşti 9,5 9,5 18,5 [5].

Note :
[1][5] Mircea Biji, Vasile Malinschi, Manea Mănescu şi alţii, Dezvoltarea economică a Romîniei 1944-1964, Bucureşti, 1964, p. 521 (Harta 3 – Investiţii în perioada 1951-1963).
[2] Cuprinde judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui – deci mai multe judeţe decât fosta regiune Suceava, dar continuă să fie relevantă pentru ideea pe care o enunţ.
[3] În fapt penultima regiune din UE la capitolul bogăţie, doar regiunea Severozapaden din Bulgaria stă mai slab în statistici decât cea românească.
[4]http://www.adevarul.ro/financiar/Nord-Estul_Romaniei-cea_mai_saraca_zona_din_UE_0_210579159.html