vineri, 12 august 2011

Statistica întreprinderilor în 1947

Statistica întreprinderilor în 1947 este importantă pentru situaţia industriei înainte de începerea regimului comunist. Ancheta industrială desfăşurată în luna octombrie 1947 a strâns mai multe informaţii despre situaţia industriei, cu puţin timp înainte de planificata naţionalizare a economiei (11 iunie 1948), în centrul căreia întreprinderile industriale erau cele mai importante.

Statistica întreprinderilor cu peste 10 lucrători în 1947
Ramura industrială – numărul întreprinderilor
Industria alimentară – 611
Industria textilă – 726
Industria metalurgică şi a prelucrării metalelor – 610
Industria electrotehnică – 61
Industria hârtiei – 202
Industria chimică – 327
Industria sticlei – 35
Industria ceramică – 31
Industria materialelor de construcţii – 470
Industria prelucrării lemnului – 789
Industria pielăriei – 255
Alte ramuri industriale – 2
Total întreprinderi : 4119.

Cele mai multe întreprinderi sunt în ramura industrială a prelucrării lemnului (789), iar cele mai puţine sunt din alte ramuri decât cele menţionate.
Cei mai mulţi salariaţi erau în industria metalurgică şi a prelucrării metalelor (83265), iar cei mai puţini, evident, în doar cele două întreprinderi din alte ramuri industriale faţă de cele menţionate şi totalizau 41 de salariaţi.

Statistica întreprinderilor industriale sub 10 lucrători în 1947
Ramura industrială – numărul întreprinderilor
Industria extractivă – 763
Industria extractivă (petrol) – 183
Industria extractivă (mine şi cariere) – 580
Industria prelucrătoare – 30685
Industria prelucrării metalelor – 1981
Industria energiei electrice, a gazului şi apei – 96
Industria materialelor electrotehnice – 204
Industria aparatelor şi instrumentelor de măsură şi precizie – 89
Industria prelucrării lemnului – 1412
Industria materialelor de construcţii – 281
Industria construcţiilor – 245
Industria sticlei şi a geamurilor – 72
Industria ceramică – 27
Industria textilă – 3268
Industria pielii şi a confecţiilor din piele – 745
Industria manufacturieră şi de confecţii – 531
Industria alimentară – 17360
Industria hârtiei şi artelor grafice – 399
Industria chimică şi a produselor farmaceutice – 1089
Industria rafinării petrolului – 25
Alte ramuri industriale – 28
Total întreprinderi : 31448.

Cele mai multe întreprinderi sunt în ramura industrială alimentară (17360), iar cele mai puţine sunt din industria rafinării petrolului.
Cei mai mulţi salariaţi erau în industria alimentară (46211), iar cei mai puţini erau în industria ceramică 106 salariaţi.

Sursa pentru date : Axenciuc, Victor, Evoluţia economică a României, cercetări statistico-istorice 1859-1947, vol. I Industria, Bucureşti, 1992, p. 123-124, 206-207.