miercuri, 10 august 2011

Rolul economic al consiliilor populare

Definiţie
Consiliile populare din timpul regimului comunist erau organele locale ale puterii de stat.
Ele conduceau activitatea unităţilor administrativ-teritoriale (judeţe, municipii, oraşe sau comune).
La nivel economic, consiliile populare aveau ca atribuţii : adoptarea planului economic şi a bugetului local, aprobarea contul de încheiere a exerciţiului bugetar, înfiinţarea unor organizaţii economice, întreprinderi şi instituţii de stat de interes local, conducerea, îndrumarea şi controlarea organizaţiilor economice, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate.

Alcătuire
Un număr de locuitori formează o circumscripţie electorală care alege un deputat. Mai mulţi deputaţi aleşi astfel formează un consiliu popular. Ca organ executiv, consiliul popular alege un comitet executiv sau birou executiv. El este format din mai muţi membri şi este condus de un preşedinte ajutat de câţiva vicepreşedinţi.
Comitetul sau biroul executiv execută actele legislative adoptate de consiliul popular şi are în plan economic următoarele atribuţii importante : elaborează proiectele de plan economic şi buget local, conduce, îndrumă şi controlează organizaţiile economice, întreprinderile şi instituţiile subordonate. Biroul executiv e ales consiliul popular al oraşelor şi comunelor, iar comitetul executiv de consiliul popular al judeţelor, municipiilor, al sectoarelor Bucureştiului.

Mod de lucru
Consiliul popular lucrează în sesiuni în care s-au întrunit mai mult de jumătate din membri. Consiliul popular emite hotărâri pe baza a 50%+1 din voturi, care sunt duse la îndeplinire pe propria răspundere de membrii comitetului/biroului executiv prin emiterea de decizii.
Practic, la nivel industrial, consiliile populare conduceau destinul industriei locale (întreprinderi de industrie locală, secţii ale unor întreprinderi republicane şi alte organizaţii economice). Întreprinderile erau în principal din ramurile industriei uşoare, alimentare, şi mai mult secţii pentru celelalte ramuri industriale, oricum mai puţin pentru industria grea.

Sursa
: Constituţia Republicii Socialiste România 1965.