miercuri, 31 august 2011

Munca voluntară

Şantierele naţionale erau organizate pentru realizarea diferitelor construcţii/activităţi cerute de regimul comunist [1]. Pe şantiere se folosea munca mai mult sau mai puţin voluntară [2] a bărbaţilor şi femeilor, a tinerilor şi bătrânilor. Din ziarul ,,Scânteia” prezentăm un număr istoric [3] cu mai multe titluri şi subtitluri grăitoare, la care am mai adăugat un scurt fragment din acelaşi număr :
,,Întâia duminică a muncii voluntare
29 comitete sindicale ale C.F.R. au ieşit pe teren pentru recondiţionarea conductelor de benzină şi păcură dinspre Giurgiu
Studenţi şi studente dela toate facultăţile capitalei au lucrat pe şantierele din Piaţa Victoriei şi Piaţa Budişteanu
La Snagov a luat fiinţă încă un şantier de muncă voluntară al U.T.M.
Constituirea a 150 brigăzi de muncă voluntară cuprinzând 15.000 tineri hotărîtă la un meeting al U.T.M. din Ploeşti
Elevii din capitală se alătură muncii de reconstrucţie
[...]
Dacă te uitai Duminecă dimineaţa la oamenii de pe peronul Gării de Nord la coloanele de tineri care se îndreptau cântând spre vagoane, la trenurile pavoazate la forfota brigadierilor şi a muncitorilor în salopete de lucru, ţi se părea că în gară nu sunt decât două feluri de oameni : cei care pleacă la muncă voluntară şi cei care vând «Scânteia»
[...]”.

Note
[1] De la construirea unei conducte de gaze până la cea a unei întreprinderi, efectuarea de reparaţii la calea ferată sau altele. Organizarea şantierului naţional era însoţită şi de ideologia comunistă care preamărea realizările prin articole de ziar, lozinci (,,Vom termina conducta înainte de termen” – lozinca brigadierilor care munceau pe şantierul de la Agnita-Botorca (,,Scânteia”, 1 decembrie 1947), premieri ale participanţilor (brigadierilor) şi alte manifestări. Într-o postare anterioară, prezentam un poem ,,închinat” unui astfel de şantier naţional, cel de la Agnita-Botorca.
http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2010/10/agnita-botorca-poem-de-gheorghe-zaharia.html
[2] Vezi realizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră.
[3] ,,Scânteia”, seria III, anul XVII, nr. 1036, 4 februarie 1948.