miercuri, 24 august 2011

Ministere ale R.P.R. – anii 1960

Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Comerţul Interior
Ministerul Comerţul Exterior
Ministerul Economiei Forestiere
Ministerul Finanţelor
Ministerul Forţelor Armate
Ministerul Industriei Alimentare
Ministerul Industriei Construcţiilor
Ministerul Metalurgiei Construcţiilor de Maşini
Ministerul Minelor şi Energiei Electrice
Ministerul Industriei Petrolului
Ministerul Învăţământului
Ministerul Justiţiei
Ministerul Sănătăţii şi Prevederilor Sociale
Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor

Ministerele aveau în subordine centrale industriale, întreprinderi, institute de cercetare şi alte unităţi. Observăm importanţa industriei petrolului, căreia în R.P.R. i s-a rezervat un minister specific care să se ocupe de problemele sale. Oferim un exemplu legat de organizarea unui minister printr-o postare deja realizată pe blog pentru Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini, 1964 [1].

[1] http://industrializarearomaniei.blogspot.com/2010/03/ministerului-industriei-constructiilor.html