luni, 15 august 2011

Metroul din Bucureşti

Metroul din Bucureşti a reprezentat o realizare importantă în timpul regimului comunist. A însemnat şi un succes al procesului de industrializare fiindcă la realizarea sa au contribuit mai multe întreprinderi şi institute de cercetare. Au fost necesare multe investiţii şi munca a mii de oameni.
Construcţia metroului a început în 1975 şi primele staţii realizate până la sfârşitul lui 1979 au fost cele între Semănătoarea şi Timpuri Noi. În anii 1980 şi alte staţii de metrou au fost date în funcţiune.
Metroul a făcut posibil transportul rapid şi al multor angajaţi la diferite fabrici care se ridicau în Bucureşti sau care existau şi au fost modernizate. Unele staţii ale metroului păstrează urme ale procesului industrializării şi în nomenclatura staţiilor : Industriilor (actuala staţie Preciziei), Semănătoarea (Petrache Poenaru), IMGB (Dimitrie Leonida), IMGB Depou (Berceni), Laromet (Laminorului), Timpuri Noi, Piaţa Muncii, 1 Mai, Republica.