vineri, 5 august 2011

Întreprinderi în judeţul Ialomiţa - 1980

Fabrica de perii electrice Slobozia
Fabrica de cărămizi Slobozia
Combinatul de îngrăşăminte azotoase Slobozia
Întreprinderea de morărit şi panificaţie Ialomiţa Slobozia
Întreprinderea de vinificaţie şi produse spirtoase Ialomiţa Slobozia
Combinatul pentru producerea, industrializarea şi comercializarea cărnii de porc Ialomiţa Slobozia
Întreprinderea de industrializare a laptelui Ialomiţa Slobozia
Filatura de bumbac Slobozia
Întreprinderea de industrializarea cărnii Ialomiţa Slobozia

Atelierele CFR Feteşti
Întreprinderea de tricotaje Feteşti
Întreprinderea pentru producerea şi industrializarea legumelor şi fructelor Ialomiţa Feteşti

Întreprinderea de amidon, glucoză, drojdie de panificaţie Ţăndărei
Fabrica de cărămizi Ţăndărei
Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Ţăndărei

Fabrica de ferite Urziceni
Întreprinderea de ulei Urziceni
Întreprinderea pentru producerea legumelor Urziceni

Uzina de reparaţii Ciulniţa