marți, 2 august 2011

HafenCity - 1

În HafenCity, cartier al Hamburg-ului, vor avea loc mai multe modificări. Conform planului urbanistic adoptat, în HafenCity va avea loc o reconversie funcţională a mai multor clădiri industriale care vor servi astfel unor activităţi rezidenţiale, comerciale sau culturale.
Este interesant modul în care are loc deja această transformare : practic faţa oraşului nu se schimbă, sunt păstrate faţadele şi o bună parte din construcţiile din cărămidă care dau originalitatea şi păstrează amprenta trecutului industrial (docuri, depozite şi alte construcţii) al HafenCity.
Ceea ce se întâmplă în HafenCity este un model de urmat şi în fostele platforme industriale din oraşele româneşti.

Cu multe mulţumiri pentru fotografiile realizate şi trimise de Alexandru Elefterescu prezint în cele ce urmează câteva imagini din HafenCity.

Garaje

Muzeul Maritim

Muzeul Vămii

Clădiri rezidenţiale