joi, 4 august 2011

Cluburi ale unor întreprinderi din Bucureşti – 1960

Cluburile de întreprinderi dispuneau de anumite construcţii şi alte utilări capabile să ţină activităţi socio-culturale pentru angajaţii unor întreprinderi. Printre dotările cluburilor menţionăm : săli de spectacole, săli de cinematograf, săli speciale pentru desfăşurarea unor cercuri de amatori (artă plastică, modelism, foto, croitorie), săli rezervate unor repetiţii pentru orchestre, cor, teatru, dansuri, grădini de vară, săli de expoziţii, săli de balet, biblioteci, popicării şi săli pentru alte jocuri (şah, tenis de masă), săli de reuniuni,

Câteva expediţii de cluburi de întreprinderi din Bucureşti :
Clubul fabricii de ţigarete ,,Bucureşti”
Clubul uzinelor ,,Republica”
Clubul fabricii ,,Adesgo”
Clubul uzinelor ,,Vulcan”
Clubul ,,Griviţa Roşie”
Clubul uzinelor textile ,,7 Noiembrie”.

Sursa : Dan Berindei, Paul Cernovodeanu, Şerban Cioculescu, Ghid Bucureşti, Bucureşti, 1962, p. 200-202.