marți, 12 iulie 2011

Proiect de reconversie Moara lui Assan

În anul 2002, arh. Cătălin S. Zafiu a prezentat comunicarea Recuperarea arhitecturii industriale - Reconversie „Moara lui Assan”, la un Atelier de arheologie industrială.
,,Programul propus se poate realiza în trei etape (fiecare cu subetapele sale - demolări, restaurări şi reconversii, construcţii noi) şi complexul odată realizat ar cuprinde activităţi informative; educative - cursuri, materiale de prezentare, ateliere de creaţie; culturale - conferinţe, spectacole, expoziţii, audiţii; sportive şi recreative, un muzeu al morăritului şi un hotel. Au existat două variante de amenajare a incintei, prima vizând o proporţie moderată de vegetaţie şi spaţii largi pietonale care să permită perceperea arhitecturii clădirilor, iar cea de-a doua vizând integrarea ansamblului într-un parc cu vegetaţie relativ densă izolând practic fiecare pavilion. Până la urmă am considerat prima variantă mai potrivită având însă grijă să existe o vegetaţie de aliniament perimetrală pentru separarea vizuală a ansamblului de blocurile din jur. Imaginea generală a locului este caracteristică clădirilor industriale şi ea trebuie păstrată datorită construcţiilor tipice cu zidărie aparentă - şi care încă o menţin ca reper, cel puţin pentru locuitorii zonei. Piesa cea mai importantă a ansamblului şi pe care am detaliat-o este silozul, clădire aleasă ca sediu al unei biblioteci publice. Acesta se desfăşoara pe 8 nivele, dintre care unul este destinat spaţiilor tehnice, altul administraţiei, parterul este spaţiu public de primire (acces, informaţii, garderobă, librarie, bar-cafeterie, grupuri sanitare) iar celelalte sunt săli de lectură, consultare, împrumut, prezentări de carte. În partea centrală se află un spaţiu deschis pe 3 nivele iar ultimele două nivele beneficiază de un spaţiu amplu, luminos desfăşurat sub ferma metalică a acoperisului. La nivelul al cincilea, există o legatură cu depozitul de carte, un fost depozit de rapiţă. Între bibliotecă şi depozit se află accesul principal realizat dintr-o structură metalică şi sticlă, spaţiu în care se găsesc şi lifturile, agăţate pe faţada scurtă a bibliotecii.
Un alt punct de mare interes ar fi un muzeu al morăritului, propus în clădirea în care a funcţionat prima moara (moara A), un muzeu modern, interactiv, care să pună în valoare bijuteriile tehnice (mori, separatoare, site) fabricate în Germania, la Braunschweig (AMME, GIESECKE & KONEGEN) la 1900” (http://ro.wikipedia.org/wiki/Moara_lui_Assan#Proiecte_de_reconversie).