sâmbătă, 2 iulie 2011

Judeţul Brăila – unităţi industriale

Întreprinderea electrocentrale Brăila
Şantierul naval Brăila
Întreprinderea de utilaj greu ,,Progresul” Brăila
Uzina ,,Laminorul” Brăila
Schela de foraj-extracţie Brăila
Combinatul de celuloză şi hârtie Brăila-Chiscani
Combinatul de fire artificiale Brăila-Chiscani
Combinatul de industrializarea lemnului Brăila
Fabrica de ciment ,,Stînca” Brăila
Întreprinderea de confecţii ,,Braincof” Brăila
Întreprinderea de conserve de legume şi fructe Vădeni
Întreprinderea de bere şi amidon Brăila
Întreprinderea de panificaţie, morărit şi decorticare Brăila
Întreprinderea de industrializarea laptelui Brăila
Întreprinderea de industrializarea cărnii Brăila
Fabrica de produse lactate Ianca
Fabrica de produse lactate Însurăţei
Fabrica de nutreţuri concentrate Urleasca
Fabrica de nutreţuri concentrate Brăila