joi, 28 iulie 2011

Şantiere navale

Portul Constanţa

Şantierul naval Turnu SeverinŞantierul naval Constanţa – petrolierul UnireaŞantierul naval Brăila


Şantierul naval Giurgiu
Sursa imaginilor : www.comunismulinromania.ro

vineri, 15 iulie 2011

Reconversie funcţională Tipografia Cartea Românească

Fosta Tipografie Cartea Românească din Bucureşti (1919), numită ,,13 Decembrie 1918” în perioada comunistă a devenit din 2009 Metropolis Center. El adăposteşte spaţii de birouri şi rezidenţiale, dar şi spaţii comerciale la care se alătură o parcare subterană. Din vechea tipografie a mai rămas faţada şi o clădire, ambele reabilitate. Metropolis Center a schimbat total vechea funcţie economică a spaţiului din bulevardul Iancu de Hunedoara, dar a păstrat memoria activităţii industriale care a fost derulată atâta timp, oferind o alternativă viabilă economiei actuale a Bucureştiului.

joi, 14 iulie 2011

The Ark

Un proiect de reconversie industrială pus în aplicare şi care s-a dovedit a fi reuşit, chiar dacă nu face parte din patrimoniul industrial din perioada comunistă, este The Ark, fosta Vamă de Antrepozite (Bursa Mărfurilor), construită la 1898. Abandonată timp de mai mulţi ani, incendiată, clădirea a avut şansa să fie salvată de un studio de arhitectură Re-Act Now. The Ark reprezintă acum un spaţiu mixt, dedicat unor birouri, dar este liber şi vizitatorilor, care se pot bucura de expoziţii, târguri sau concerte .

Surse : http://www.re-act.ro/
http://offices.theark.ro/despre/ideea/

miercuri, 13 iulie 2011

Proiect de reconversie Întreprinderea ,,Electroputere” Craiova

Proiectul realizat de arh. Emilian L. Ştefarţă presupune ca părţi din Întreprinderea ,,Electroputere” Craiova să fie transformate din construcţie industrială în spaţii comerciale şi de servicii : o galerie comercială numită Electroputere Shopping Center, un magazin sportiv, o parcare şi alte firme.
Sursa : http://www.electroputere.ro/PDF/N/PUZ-EP_ro.pdf

marți, 12 iulie 2011

Proiect de reconversie Moara lui Assan

În anul 2002, arh. Cătălin S. Zafiu a prezentat comunicarea Recuperarea arhitecturii industriale - Reconversie „Moara lui Assan”, la un Atelier de arheologie industrială.
,,Programul propus se poate realiza în trei etape (fiecare cu subetapele sale - demolări, restaurări şi reconversii, construcţii noi) şi complexul odată realizat ar cuprinde activităţi informative; educative - cursuri, materiale de prezentare, ateliere de creaţie; culturale - conferinţe, spectacole, expoziţii, audiţii; sportive şi recreative, un muzeu al morăritului şi un hotel. Au existat două variante de amenajare a incintei, prima vizând o proporţie moderată de vegetaţie şi spaţii largi pietonale care să permită perceperea arhitecturii clădirilor, iar cea de-a doua vizând integrarea ansamblului într-un parc cu vegetaţie relativ densă izolând practic fiecare pavilion. Până la urmă am considerat prima variantă mai potrivită având însă grijă să existe o vegetaţie de aliniament perimetrală pentru separarea vizuală a ansamblului de blocurile din jur. Imaginea generală a locului este caracteristică clădirilor industriale şi ea trebuie păstrată datorită construcţiilor tipice cu zidărie aparentă - şi care încă o menţin ca reper, cel puţin pentru locuitorii zonei. Piesa cea mai importantă a ansamblului şi pe care am detaliat-o este silozul, clădire aleasă ca sediu al unei biblioteci publice. Acesta se desfăşoara pe 8 nivele, dintre care unul este destinat spaţiilor tehnice, altul administraţiei, parterul este spaţiu public de primire (acces, informaţii, garderobă, librarie, bar-cafeterie, grupuri sanitare) iar celelalte sunt săli de lectură, consultare, împrumut, prezentări de carte. În partea centrală se află un spaţiu deschis pe 3 nivele iar ultimele două nivele beneficiază de un spaţiu amplu, luminos desfăşurat sub ferma metalică a acoperisului. La nivelul al cincilea, există o legatură cu depozitul de carte, un fost depozit de rapiţă. Între bibliotecă şi depozit se află accesul principal realizat dintr-o structură metalică şi sticlă, spaţiu în care se găsesc şi lifturile, agăţate pe faţada scurtă a bibliotecii.
Un alt punct de mare interes ar fi un muzeu al morăritului, propus în clădirea în care a funcţionat prima moara (moara A), un muzeu modern, interactiv, care să pună în valoare bijuteriile tehnice (mori, separatoare, site) fabricate în Germania, la Braunschweig (AMME, GIESECKE & KONEGEN) la 1900” (http://ro.wikipedia.org/wiki/Moara_lui_Assan#Proiecte_de_reconversie).

luni, 11 iulie 2011

Proiect de reconversie Fabrica de ciment Bicaz în muzeu tehnic

Interviu cu arhitectul Laurian Ghiniţoiu, autorul proiectului de reconversie a Fabricii de ciment Bicaz în muzeu tehnic, prezentat în ziarul ,,Ceahlăul” :
,,M-am gândit la această soluţie pentru fabrica de ciment de la Bicaz din mai multe motive. În primul rând, atât tata, inginerul Pavel Ghiniţoiu, cât şi bunicul, Petru Ghiniţoiu, au lucrat acolo. Apoi, Neamţul este un judeţ cu un potenţial turistic de excepţie; un obiectiv turistic în plus, pe lângă cele deja dăruite de Dumnezeu, n-ar face, în opinia mea, decît să sporească punctele de atracţie pentru amatorii de drumeţie. Dacă tot au rămas, la Bicaz, ruinele acelei vechi fabrici, de ce să nu le fie folosit potenţialul, într-un mod original? Proiectul meu vizează reamenajarea fostelor spaţii de producţie (rampe, hale, silozuri etc.) astfel încât acestea să ofere celor interesaţi de istorie şi de neobişnuit, suficiente motive de a vizita acel muzeu pe care l-am gândit. Fabrica ar putea, astfel, căpăta, în opinia mea, un rol cultural, prin amenajarea unui muzeu tehnic, dar şi a unui loc de cercetare ecologică...” (http://www.ziarulceahlaul.ro/161210/local02.php).
Proiectul a fost prezentat şi la un concurs de proiecte arthitecturale în Florenţa.
Mai multe despre acest proiect se poate citi şi pe blogul autorului
http://www.laurianghinitoiu.com/muzeu-tehnic-reconversie/

joi, 7 iulie 2011

Întreprinderi de utilaj petrolier

Prezentăm o listă cu o parte din întreprinderile din comunism care realizau utilaje şi echipamente petroliere (de extracţie, rafinare, de petrochimie) :
Întreprinderea de utilaj petrolier ,,1 Mai” Ploieşti
Întreprinderea de utilaj chimic şi petrolier Ploieşti
Întreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii ,,Teleajen” Ploieşti
Întreprinderea de reparaţii motoare grele şi instalaţii petroliere Poiana Câmpina
Întreprinderea de utilaj petrolier Giurgiu
Întreprinderea de utilaj petrolier Târgovişte
Întreprinderea de utilaj chimic Făgăraş
Întreprinderea ,,Vulcan” Bucureşti
Întreprinderea de utilaj chimic ,,Griviţa Roşie” Bucureşti

sâmbătă, 2 iulie 2011

Judeţul Brăila – unităţi industriale

Întreprinderea electrocentrale Brăila
Şantierul naval Brăila
Întreprinderea de utilaj greu ,,Progresul” Brăila
Uzina ,,Laminorul” Brăila
Schela de foraj-extracţie Brăila
Combinatul de celuloză şi hârtie Brăila-Chiscani
Combinatul de fire artificiale Brăila-Chiscani
Combinatul de industrializarea lemnului Brăila
Fabrica de ciment ,,Stînca” Brăila
Întreprinderea de confecţii ,,Braincof” Brăila
Întreprinderea de conserve de legume şi fructe Vădeni
Întreprinderea de bere şi amidon Brăila
Întreprinderea de panificaţie, morărit şi decorticare Brăila
Întreprinderea de industrializarea laptelui Brăila
Întreprinderea de industrializarea cărnii Brăila
Fabrica de produse lactate Ianca
Fabrica de produse lactate Însurăţei
Fabrica de nutreţuri concentrate Urleasca
Fabrica de nutreţuri concentrate Brăila