duminică, 26 iunie 2011

Industria carbonieră

În timpul regimului comunist cărbunele a fost un combustibil important pentru economia românească. Cărbunele a fost şi este extras şi astăzi din mine (în special în judeţul Hunedoara) sau chiar din cariere (mai ales în judeţul Gorj), atunci când se găseşte la suprafaţă. În România se găsesc cantităţi importante de huilă, cărbune brun şi ligniţi, turbă şi mai puţin antracit. Cărbunele este folosit în industria energetică pentru producerea de energie electrică (în termocentrale), producerea cocsului şi alte produse chimice în industria chimică, iar cocsul rezultat din cărbune este folosit în industria metalurgică pentru producerea oţelului. Aceste sunt principalele întrebuinţări ale cărbunelui. Ele au fost suficiente ca să facă din cărbune un produs neapărat necesar economiei româneşti comuniste. În consecinţă, industria carbonieră (extracţia cărbunelui şi prelucrarea sa primară – spălarea cărbunelui, înnobilarea sa şi altele) a fost dezvoltată la cote înalte în perioada comunistă.