marți, 14 iunie 2011

Asociaţiile sportive şi industria

Sportul ca în orice regim totalitar a avut un rol important în propagandă şi nu numai, servind la îndeplinirea anumitor idealuri.
Existau asociaţii sportive (A.S.) ce activau pe lângă diferite întreprinderi industriale sau pur şi simplu fiinţau purtând denumiri în legătură cu ideologia comunistă şi cu industrializarea. Am să exemplific cele arătate cu diferite denumiri de asociaţii sportive din câteva judeţe : în judeţul Dâmboviţa existau A.S. ,,Avîntul muncitoresc” şi ,,Metalul” ambele din Târgovişte, la Ochiuri era A.S. ,,Petrolul”, la Moreni erau A.S. ,,Flacăra” şi ,,Automecanica”; în judeţul Gorj îşi desfăşurau activitatea A.S. ,,Confecţia” şi ,,Petrolul” din Ţicleni, ,,Metalurgistul” Sadu, ,,Unirea” Târgu Jiu; în judeţul Galaţi A.S. ,,Oţelul” şi ,,Metalul” din Galaţi; în judeţul Constanţa A.S. ,,Chimia” Năvodari, ,,Cimentul” şi I.M.U. Medgidia; în judeţul Neamţ A.S. ,,Cimentul” din Bicaz, ,,Voinţa” Piatra Neamţ, ,,Volvatir” Târgu Neamţ, ,,Danubiana” Roman, ,,Relonul” Săvineşti.
După cum se poate vedea unele asociaţii sportive preiau denumirea fabricii, altele arată un element caracteristic ramurii industriale din care întreprinderile fac parte. De exemplu, A.S. ,,Relonul” din Săvineşti a fost înfiinţată în 1959 la momentul înfiinţării platformei industriale, în primul rând Combinatul de fibre sintetice Săvineşti (la început exista sub denumirea de uzină). Asociaţia sportivă din localitatea nemţeană s-a dezvoltat treptat aşa cum s-a extins şi combinatul. A început prin găzduirea unor secţii de handbal şi fotbal şi a ajuns să aibe şi echipe la sporturi precum voleiul, şahul şi s-au desfăşurat şi alte activităţi sportive de masă [1].

[1] Secţia de Propagandă a Comitetului Judeţean Neamţ al P.C.R., Judeţele patriei. Neamţ. Monografie, Bucureşti, 1981, p. 224.