vineri, 24 iunie 2011

Abrevieri

Denumirea unor tipuri de întreprinderi industriale din timpul regimului comunist a fost abreviată. Câteva exemple :
Combinat de celuloză şi hârtie = C.C.H.
Combinat de industrializare a lemnului = C.I.L.
Combinat de prelucare a lemnului = C.P.L.
Întreprindere metalurgică de stat = I.M.S.
Combinat de fire sintetice = C.F.S.
Întreprindere industrială de stat = I.I.S.
Întreprindere minieră = I.M.
Întreprindere mecanică de utilaje = I.M.U.
Întreprindere forestieră de exploatare şi transport = I.F.E.T.
Întreprindere industrială locală = I.I.L.
Întreprindere de reparaţii auto = I.R.A.
Combinat siderurgic = C.S.